Ударно-хвильова терапія. Лікування ішемічної хвороби серця

Ударно-хвильова терапія. Лікування ішемічної хвороби серця

Ударно-хвильова терапія. Лікування ішемічної хвороби серця

Ішемічна хвороба серця (ІХС) залишається однією з провідних причин інвалідності та смертності населення. Найбільш поширеним проявом ІХС служить стабільна стенокардія, яка виявляється у 10-20% чоловіків і 10-15% жінок старше 65 років. Лікування хворих стабільною стенокардією, перш за все, спрямоване на запобігання гострого інфаркту міокарда (ГІМ) та поліпшення якості життя за рахунок зменшення частоти ангінозних нападів і потреби в прийомі нітратів. При цьому добре відомо, що виживаність хворих стенокардією безпосередньо залежить від кількості епізодів ішемії.

В останні роки в кардіології з’явився новий напрям в лікуванні ІХС – терапевтичний ангіогенез, куди відноситься і ударно-хвильова терапія серця . Наукові дослідження останніх років показали здатність ударної хвилі викликати утворення нових кровоносних судин. Джерело сфокусованої акустичної хвилі дозволяє на відстані впливати на серце, викликаючи утворення нових капілярів в погано кровоснабжаемой зоні міокарда.

Ударно-хвильова терапія. Лікування ішемічної хвороби серця

Ударна хвиля викликає збільшення продукції ангіогенних факторів, що безпосередньо впливають на ріст судин. Принцип освіти ударної хвилі полягає в тому, що електрогідравлічний джерело хвиль генерує ударну акустичну хвилю, яка фокусується в певних точках по периферії ішемізованої ділянки міокарда. Механічний вплив на клітини ендотелію судин акустичної хвилею викликає «ефект зсуву».

У 1999 р в журналі Circulation були опубліковані перші результати застосування ударно-хвильової терапії в лікуванні пацієнтів з рефрактерною стенокардією. Згідно з представленими даними, ударно-хвильова терапія не супроводжувалася змінами гемодинамічних показників, аритмогенним ефектом за даними холтерівського моніторування та підвищенням рівня кардіоспеціфічних ферментів. У 9 пацієнтів через 6 міс після низкоинтенсивной ударно-хвильової терапії відзначено достовірне зниження середнього функціонального класу (ФК) стенокардії з практично дворазовим зростанням фізичної працездатності за результатами навантажувального тесту і поліпшенням якості життя.

Поліпшення клінічних та функціональних показників пояснювалося достовірним поліпшенням перфузії (кровопостачання) міокарда і зменшенням кількості ішемізованих ділянок. Особливо показово зниження кількості прийнятих таблеток нітрогліцерину. При обліку даних однофотонної емісійної комп’ютерної томографії (ОФЕКТ) поліпшення перфузії міокарда відзначено у 60% пацієнтів.

На Всесвітньому конгресі з кардіології в 2006 р групою швейцарських учених були опубліковані попередні результати першого дослідження ударно-хвильової терапії у хворих стабільною стенокардією. У 2006 р також були опубліковані результати дослідження ударно-хвильової терапії в Японії. Фахівці відзначають: значуще поліпшення регіонального кровотоку ішемізованих зон серцевого м’яза, відновлення показників скоротливості, поліпшення переносимості фізичних навантажень, відсутність ускладнень і побічних ефектів.

Клінічні результати УХТ через 3 місяці: зниження класу стенокардії з III до II класу (за класифікацією CCS), підвищення максимально можливої ??фізичного навантаження, зменшення частоти виникнення нападів стенокардії, зниження кількості прийнятих нітратів. Відсутність побічних ефектів.

ТАКИМ ЧИНОМ:

  • УХТ – перша неінвазивна технологія реваскуляризації міокарда
  • Дистанційне вплив сфокусованої акустичної хвилі викликає утворення нових кровоносних судин
  • Ударно-хвильова терапія (УХТ) – безпечний і ефективний метод лікування пацієнтів з «рефрактерною» стенокардією при ІХС та з хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок в ситуаціях, коли традиційні лікувальні підходи неефективні
  • УХТ – інноваційний метод лікування пацієнтів після операцій аорто-коронарного шунтування та стентування коронарних судин
  • УХТ проводиться амбулаторно, не вимагає анестезії та спеціальної підготовки пацієнта
  • Наведення ударної хвилі здійснюється за допомогою звичайного ультразвукового сканера з кардіологічним датчиком
  • Курс лікування включає кілька сеансів тривалістю всього 5-10 хвилин

Поява нових технологій, а саме Ударно-хвильова терапія, в поєднанні з загальноприйнятими методиками лікування, дозволить збільшити тривалість життя і зменшити число ускладнень захворювання.
Джерело: www.kardiocenter.ru