Экстракорпоральная ударно-волновая терапия при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата спортсменов

Экстракорпоральная ударно-волновая терапия при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата спортсменов

Экстракорпоральная ударно-волновая терапия при травмах и заболеваниях опорно-двигательного аппарата спортсменов
Я. Шель, С. Арентц, Г. Лорер

Институт спортивной медицины Франкфурта-на-Майне, Германия
Резюме. Дано коротку історію виникнення методу екстракорпоральної ударно-хвильової терапії. Розглянуто фізичні основи ударних хвиль, їхні біологічні ефекти при лікуванні опорно-рухового апарату.
Ключові слова: екстракорпоральна ударно-хвильова терапія, опорно-руховий апарат, спортивні травми.
Источник: archive.nbuv.gov.ua